Jaarvergadering woensdag

Geplaatst op maandag 22 september 2014

De vergadering start om 19:30 uur en wordt gehouden in de middenruimte van Atolplaza.

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering  van de Medezeggenschapsraad 

Datum: woensdag 24 september 2014

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: middenruimte Atolplaza

 

Agenda:

 1. Opening

 

 1. Notulen

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 9 oktober 2013

 

 1. Verslag van de medezeggenschapsraad.
 2. Jaarverslag 2013-2014
 3. Financieel verslag 2013-2014
 4. Verslag kascontrolecommissie

 

 1. Medezeggenschapsraad 2014-2015
 2. Verkiezing en/of benoeming nieuwe leden MR
 • Personeelsgeleding: Margo Hanson heeft zich verkiesbaar gesteld. Vanwege haar opleiding als taalcoördinator blijft Thea Jansen nog 1 jaar  in de personeelsgeleding.
 • Oudergeleding: Miranda van der Tol neemt afscheid. Verkiesbaar hebben zich gesteld: Naima Azaimy (ouder van Semi, gr 2), Pinar korkmaz (ouder van Ibrahim gr 3 en Meryem gr 5) en Sheriena Joemrati (ouder van Irfan gr 5 en Farhan gr 2). Tijdens de vergadering wordt er anoniem gestemd.
 1. Begroting schooljaar 2014-2015
 2. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 

 1. Ouderbijdrage  / schoolreisjes
 2. Financieel verslag 2013-2014
 3. Verslag van de kascontrolecommissie
 4. Voorstel m.b.t het innen van de ouderbijdrage:

MR doet aan de vergadering het voorstel om de ouderbijdrage en schoolreis niet meer apart te innen maar aan elkaar te koppelen. De totale bijdrage wordt voor alle groepen € 45,50 per leerling. De MR wil  dit bedrag in 3 termijnen middels automatische incasso gaan innen. In groep 8 wordt een eenmalige extra ‘kamp’ bijdrage van € 20 gevraagd.  Concrete uitwerking van dit voorstel krijgt u op de jaarvergadering.

 1. Begroting schooljaar 2014-2015
 2. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 

 1. Rondvraag