Weekbrief 38

Geplaatst op maandag 22 september 2014

NIEUWE SCHOOLTIJDEN.

Om de invoering van het continurooster volgens het 5 gelijke dagen model daadwerkelijk in het schooljaar 2015-2016 mogelijk te maken, is de werkgroep ‘Andere Tijden’ op zoek naar nog 2 betrokken ouders die ons daarbij willen ondersteunen. De werkgroep ‘Andere Tijden’ bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

Voor informatie of opgeven kunt u contact opnemen met Thea Jansen.

KIDS TO MOVE

Naar aanleiding van opmerkingen van enkele ouders over de ChiNeng hebben wij in overleg met Jenny van den Berg de oefeningen aangepast. Jenny richt zich in haar oefeningen vanaf nu specifiek op de verbetering van de concentratie. Het effect van de oefeningen zijn voor de kinderen direct merkbaar en dat motiveert en resulteert in betere leerprestaties.

 

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering  van de Medezeggenschapsraad 

Datum: woensdag 24 september 2014

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: middenruimte Atolplaza

 

Agenda:

 1. Opening

 

 1. Notulen

Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 9 oktober 2013

 

 1. Verslag van de medezeggenschapsraad.
 2. Jaarverslag 2013-2014
 3. Financieel verslag 2013-2014
 4. Verslag kascontrolecommissie

 

 1. Medezeggenschapsraad 2014-2015
 2. Verkiezing en/of benoeming nieuwe leden MR
 • Personeelsgeleding: Margo Hanson heeft zich verkiesbaar gesteld. Vanwege haar opleiding als taalcoördinator blijft Thea Jansen nog 1 jaar  in de personeelsgeleding.
 • Oudergeleding: Miranda van der Tol neemt afscheid. Verkiesbaar hebben zich gesteld: Naima Azaimy (ouder van Semi, gr 2), Pinar korkmaz (ouder van Ibrahim gr 3 en Meryem gr 5) en Sheriena Joemrati (ouder van Irfan gr 5 en Farhan gr 2). Tijdens de vergadering wordt er anoniem gestemd.
 1. Begroting schooljaar 2014-2015
 2. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 

 1. Ouderbijdrage  / schoolreisjes
 2. Financieel verslag 2013-2014
 3. Verslag van de kascontrolecommissie
 4. Voorstel m.b.t het innen van de ouderbijdrage:

MR doet aan de vergadering het voorstel om de ouderbijdrage en schoolreis niet meer apart te innen maar aan elkaar te koppelen. De totale bijdrage wordt voor alle groepen € 45,50 per leerling. De MR wil  dit bedrag in 3 termijnen middels automatische incasso gaan innen. In groep 8 wordt een eenmalige extra ‘kamp’ bijdrage van € 20 gevraagd.  Concrete uitwerking van dit voorstel krijgt u op de jaarvergadering.

 1. Begroting schooljaar 2014-2015
 2. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting van het officiële gedeelte
 2. Pauze
 3. Informatieve presentatie invoeringstraject ‘Andere (school) tijden’.
 4. Resultaten en conclusies ouder tevredenheid enquête