Verlenging meivakantie

Geplaatst op donderdag 10 maart 2016

In samenspraak met de personeelsgeleding van de MR is afgelopen week besloten dat de meivakantie verlengd wordt met een week.

De nieuw datum: 25 april t/m 6 mei.

Om teleurstelling te voorkomen is het goed om rekening te houden met regels van de leerplicht.

Buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe geen extra vakantieverlof verleend. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden (zoals verhuizing, huwelijk van bloedverwanten, ernstige ziekte van verwanten e.d.) kan de directeur van de school extra verlof verlenen.

De volgende situaties zijn geen ´gewichtige omstandigheden´:

  • familiebezoek in het buitenland.
  • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte.
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u dringend om hier rekening mee te houden!