Tevredenheidsonderzoek 2016

Geplaatst op vrijdag 2 december 2016

95 enquêtes = 72 %!

95 ouders hebben het formulier ingevuld van de tevredenheidsenquête die in de afgelopen weken op alle scholen van Stichting SchOOL is afgenomen.

Dat is een heel goed resultaat waarmee u tot een van de best reagerende oudergroepen van Lelystad behoort!

Door uw grote medewerking krijgen wij een goed en betrouwbaar beeld van wat u goed vindt en wat u anders of beter zou willen.

De uitkomst van het onderzoek zullen wij na de kerstvakantie bekend maken.

Samen met u zullen we daarna bespreken hoe we het onderwijs op onze school nog verder kunnen verbeteren.

Namens het team van De Optimist: hartelijk dank!