Het team

In het schooljaar 2020-2021 zijn de leerkrachten als volgt over de groepen verdeeld:

 

DSG,                   leerkrachten: Juf Judith en juf Margriet

Groep 1-2 A,      leerkrachten: Juf Wendy en juf Annemarie

Groep1-2 B,      leerkrachten: Juf Arenda en juf Martje

Groep 3,             leerkrachten: Juf Miranda en juf Olga

Groep 4,             leerkrachten: Juf Sandra en juf Lindsey

Groep 5,             leerkracht: Juf Amy en juf Lotte

Groep 6,             leerkracht: Juf Geranda

Groep 7,             leerkrachten: Juf Marion

Groep 8,            leerkracht: Juf Henny

Directie,             Iris

Marije Taytay en Carla Pen ondersteunen de verschillende groepen.

 • Tasja is de zorgcoördinator. Zij coördineert de leerlingenzorg voor alle groepen.
 • Ralf  is de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8.
 • Marije  is ICT – coördinator. Zij coördineert en begeleidt de leerkrachten bij het computeronderwijs.
 • Marije is onze onderwijsassistent en geeft ondersteuning in de groepen 1 en 2.
 • Carla is onze leerkrachtondersteuner en geeft ondersteuning in de midden en bovenbouw.
 • Olga en Miranda  zijn bij ons de leescoördinatoren. Zij borgen de leesplannen en stemmen de verschillende ontwikkelingen op het gebied van lezen op elkaar af.
 • Miranda is onze taalcoördinator. Zij borgt het taalbeleid en stemt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van taal op elkaar af.
 • Amy is coördinator Kunst en Cultuur op onze school
 • Arenda is VVE coördinator. Zij bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van VVE in de school en is het contactpersoon met de aan school verbonden peuterspeelzaal Piraat van GO! Kinderopvang. Ook geeft Arenda begeleiding aan de verschillende werkgroepen (PLG) die er zijn op school.
 • Christien is onze NT2 leerkracht. Zij geeft de leerlingen die nog moeite hebben met de Nederlandse taal extra woordenschat onderwijs.
 • Sandra is contactpersoon “ongewenste omgangsvormen”. Ouders,leerlingen en medewerkers kunnen bij haar terecht als ze te maken hebben met ongewenst gedrag en/of ongewenste omgangsvormen.
 • Ed is onze conciërge.
 • Anouska is onze administratieve medewerker.