Het team

In het schooljaar 2019-2020 zijn de leerkrachten als volgt over de groepen verdeeld:

 

Groep 0,         leerkrachten: Juf Judith en juf Margriet

Groep 1,         leerkrachten: Juf Wendy en juf Annemarie

Groep 2,         leerkrachten: Juf Arenda en juf Olga

Groep 3,         leerkrachten: Juf Miranda

Groep 4,         leerkrachten: Juf Sandra en juf Hanneke

Groep 5,         leerkracht: Juf Margo en juf Amy

Groep 6,         leerkracht: Juf Lindsey

Groep 7,         leerkrachten: Juf Tasja

Groep 8,         leerkracht: Juf Geranda

Jelle Hartog en Carla Pen zullen verschillende groepen ondersteunen.

  • Christien Mekers is de zorgcoördinator. Christien Mekers coördineert de leerlingenzorg voor alle groepen.
  • Ralf Dikkerboom is de vakleerkracht bewegingsonderwijs van ‘De Optimist’. Hij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8.
  • Jelle Hartog is ICT – coördinator. Hij coördineert en begeleidt de leerkrachten bij het computeronderwijs.
  • Naast de leerkrachten is er op school ook een tweetal onderwijsassistenten werkzaam: Carla en Jelle Hartog. Zij worden ingezet voor de groepen 1 t/m 8.
  • Margo Hanson is bij ons lees- en  taalcoördinator. Zij borgt de taalplannen en stemt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van lezen en taal op elkaar af.
  • Amy van Kuler is coördinator Kunst en Cultuur en Brede school.
  • Judith Zant is VVE coördinator. Zij bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het programma Kaleidoscoop en is contactpersoon met de SKL.