Het team

In het schooljaar 2018-2019 zijn de leerkrachten als volgt over de groepen verdeeld:

 

Groep 0,         leerkrachten: Judith Zant-Siebelink en Margriet de Graaf

Groep 1,         leerkrachten: Wendy Meijering-Borsch en Conny Wijnmaaler

Groep 2,         leerkrachten: Arenda Beekman en Olga Anthonijsz

Groep 3,         leerkrachten: Sandra Boer Rookhuizen-Bombeeck en Marije Taytay

Groep 4,         leerkrachten: Michelle Taverne en Carla Pen

Groep 5,         leerkracht: Wendy de Koning

Groep 6,         leerkracht: Amy van Kuler

Groep 7,         leerkrachten: Margo Hanson en Geranda van Dongen

Groep 8,         leerkracht: Henriëtte Vledder

Jelle Hartog en Carla Pen zullen verschillende groepen ondersteunen.

  • Christien Mekers is de zorgcoördinator. Christien Mekers coördineert de leerlingenzorg voor alle groepen.
  • Ralf Dikkerboom is de vakleerkracht bewegingsonderwijs van ‘De Optimist’. Hij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8.
  • Jelle Hartog en Wendy de Koning zijn ICT – coördinator. Zij coördineren en begeleiden de leerkrachten bij het computeronderwijs.
  • Naast de leerkrachten is er op school ook een tweetal onderwijsassistenten werkzaam: Carla en Jelle Hartog. Zij worden ingezet voor de groepen 1 t/m 8.
  • Margo Hanson is bij ons lees- en  taalcoördinator. Zij borgt de taalplannen en stemt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van lezen en taal op elkaar af.
  • Michelle Taverne is de rekencoördinator.
  • Amy van Kuler is coördinator Kunst en Cultuur en Brede school.
  • Judith Zant is VVE coördinator. Zij bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het programma Kaleidoscoop en is contactpersoon met de SKL.