Het team

In het schooljaar 2020-2021 zijn de leerkrachten als volgt over de groepen verdeeld:

 

DSG,                   Judith Zant en Margriet de Graaf

Groep 1-2 A,      Annemarie Donker en Wendy Meijering

Groep1-2 B,       Jeanette Terpstra en  Arenda Beekman

Groep 3,             Miranda de Zwart en  Olga Anthonijsz

Groep 4,             Sandra Boerrookhuizen en Kai Berkel

Groep 5,             Amy van Kuler en Lotte Zindel

Groep 6,             Geranda van Dongen

Groep 7,             René Hogeweg en  Chaymae Acherrat

Groep 8,             Henny van de Beek en Erik Boom en Chaymae                                         Acherrat

Directie,              Iris von Oven

 • Tasja Brex is de intern begeleider  Zij coördineert de leerlingenzorg voor alle groepen.
 • Ralf Dikkerbbbom is de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8.
 • Marije Taytay  is ICT – coördinator. Zij coördineert en begeleidt de leerkrachten bij het computeronderwijs.
 • Marije Taytay is onze onderwijsassistent en geeft ondersteuning in de groepen 1 en 2.
 • Carla Pen is onze leerkrachtondersteuner en geeft ondersteuning in de midden en bovenbouw.
 • Olga Antonijsz en Miranda de Zwart zijn bij ons de leescoördinatoren. Zij borgen de leesplannen en stemmen de verschillende ontwikkelingen op het gebied van lezen op elkaar af.
 • Miranda de Zwart is onze taalcoördinator. Zij borgt het taalbeleid en stemt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van taal op elkaar af.
 • Amy van Kuler is coördinator Kunst en Cultuur op onze school
 • Arenda Beekman is VVE coördinator. Zij bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van VVE in de school en is het contactpersoon met de aan school verbonden peuterspeelzaal Piraat van GO! Kinderopvang. Ook geeft zij begeleiding aan de verschillende werkgroepen (PLG) die er zijn op school.
 • Christien Mekers is onze NT2 leerkracht. Zij geeft de leerlingen die nog moeite hebben met de Nederlandse taal extra woordenschat onderwijs.
 • Sandra Boerrookhuizen is contactpersoon “ongewenste omgangsvormen”. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen bij haar terecht als ze te maken hebben met ongewenst gedrag en/of ongewenste omgangsvormen.
 • Ed van der Stad is onze conciërge.
 • Anouska de lee is onze administratieve medewerker.