Het team

In het schooljaar 2019-2020 zijn de leerkrachten als volgt over de groepen verdeeld:

 

DSG,                   leerkrachten: Juf Judith en juf Margriet

Groep 1-2 A,      leerkrachten: Juf Wendy en juf Annemarie

Groep1-2 B,      leerkrachten: Juf Arenda en juf Olga

Groep 3,             leerkrachten: Juf Miranda en juf Amy

Groep 4,             leerkrachten: Juf Sandra en juf Hanneke

Groep 5,             leerkracht: Juf Margo en Lindsey

Groep 6,             leerkracht: Juf Lindsey en Juf Nikki

Groep 7,             leerkrachten: Juf Tasja

Groep 8,            leerkracht: Juf Henny

Marije Taytay en Carla Pen ondersteunen de verschillende groepen.

  • Christien  is de zorgcoördinator. Christien coördineert de leerlingenzorg voor alle groepen.
  • Ralf  is de vakleerkracht bewegingsonderwijs van ‘De Optimist’. Hij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8.
  • Lindsey  is ICT – coördinator. Zij coördineert en begeleidt de leerkrachten bij het computeronderwijs.
  • Naast de leerkrachten is er op school ook een tweetal onderwijsassistenten werkzaam: Carla en Marije. Zij worden ingezet voor de groepen 1 t/m 8.
  • Margo  is bij ons de taalcoördinator. Zij borgt de taalplannen en stemt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van taal op elkaar af.
  • Olga en Miranda  zijn bij ons de leescoördinatoren. Zij borgen de leesplannen en stemmen de verschillende ontwikkelingen op het gebied van lezen op elkaar af.
  • Hanneke is coördinator Kunst en Cultuur en Brede school.
  • Arenda is VVE coördinator. Zij bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van VVE in de school en is het contactpersoon met de aan school verbonden peuterspeelzaal Piraat van GO! Kinderopvang.
  • Sandra is contactpersoon “ongewenste omgangsvormen”. Ouders,leerlingen en medewerkers kunnen bij haar terecht als ze te maken hebben met ongewenst gedrag en/of ongewenste omgangsvormen.
  • Ed is onze conciërge.