Kennismaken

U hebt onze website bekeken en vindt onze school geschikt voor uw kind(eren). In dat geval kunt u een afspraak maken om uw kind(eren) aan te melden. Iris von Oven (directie) en/of  Tasja Brex (IB) zal u graag te woord staan.

U kunt sfeer proeven tijdens een rondleiding en er wordt u gevraagd om een vragenlijst mee in te vullen.

Als de aanmelding definitief wordt, gelden de regels voor aanmelding en zorgplicht.