Onze missie/visie

Onze missie

Samen op koers! Dit is ons motto.

Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn onze kernwaarden

We hebben een ontspannen en gestructureerd pedagogisch klimaat met oog voor de verschillen tussen kinderen

Samen met ouders werken wij aan de ontwikkeling van maximale persoonlijke en intellectuele groei.

Onze visie

De 21e eeuw stelt andere eisen aan zijn burgers dan de vorige eeuwen. De wereld is kleiner geworden door de media en het transport. Veranderingen volgen elkaar sneller op. Als  nieuwe wereldburger sta je open voor de wereld om je heen en ben je zelfstandig, flexibel, creatief en onderzoekend om die veranderingen je eigen te  maken. Je weet dat samenwerken en respect hebben voor je medemens de beste kansen bieden op succes.

OBS De Optimist draagt bij aan de groei van zijn leerlingen tot die wereldburger door veel aandacht te geven aan de cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling, lezen, woordenschat, etc.) en daarnaast de creatieve ontwikkeling te stimuleren door een rijke leeromgeving te bieden waarin veel te ontdekken valt. Wij zijn ervan overtuigd dat een veilige, rustige en prettige school een positieve invloed heeft op de leerprestaties en de ontwikkeling van een kind.

Een veilige en rustige school bereiken we uitsluitend samen met betrokken ouders. Het contact tussen ouders, leerkrachten en kinderen verloopt in een open sfeer, waarbij we met wederzijds respect een luisterende houding hanteren en de mening van elkaar respecteren.

Voor ouders en school geldt dat de afspraak ook een afspraak is. Afspraken zijn uniform, helder en door beide partijen in gelijkwaardigheid gemaakt en ze spreken elkaar ook aan op naleving ervan. De ouders van De Optimist dragen bij aan een rijk leerklimaat voor hun kinderen thuis en aan alle kinderen op school. Zij informeren zich regelmatig op school wat hun bijdrage aan de ontwikkeling van hun kind tot een wereldburger kan zijn.