School in Verbinding (S.V)

Onze school is een ‘School in Verbinding’. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken werken wij steeds meer samen met uiteenlopende sport-, zorg- en cultuur- en welzijnsorganisaties.

De algemene doelstelling van het project is: verbeteren van de mogelijkheid voor kinderen van 0 tot 12 jaar om goed te kunnen leren en hun positie in de samenleving te verbeteren door het creëren van een netwerk rond de ontwikkeling van kinderen op fysiek, emotioneel en sociaal gebied.

Kenmerkend voor de Brede School is het schoolplein. Hierbij gaat het om een openbaar schoolplein dat voor een ieder vrij toegankelijk is.

Activiteiten van de brede school staan wekelijks in de weekbrief.