Kleuters

In de onderbouw werken de groepen een aantal keer per week volgens Kaleidoscoop.
Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. 
De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. 
Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. De educatieve methode gaat er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. 
Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen – maar ook de leidsters en leerkrachten – houvast geeft. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan.

De ochtend tijdens het werken met Kaleidoscoop ziet er als volgt uit:

  • 08.30 uur: begroeting
  • 08.45 uur: kleine groepsactiviteit
  • 09.00 uur: vooruitkijken
  • 09.15 uur: speelwerken
  • 10.00 uur: terugkijken
  • 10.15 uur: pauze
  • 10.30 uur: bewegingsonderwijs binnen/buiten
  • 11.30 uur: naar huis

Bij Kaleidoscoop staat de actieve betrokkenheid van kinderen centraal. Kinderen nemen het initiatief, en daarbij is de interactie met volwassenen heel belangrijk.
De leidsters helpen kinderen met plannen maken en uitvoeren. Ze praten met de kinderen, reiken spelenderwijs nieuwe woorden aan en reageren op de taaluitingen van de kinderen.
Ze observeren en maken dagelijks aantekeningen van wat kinderen doen en zeggen. Deze informatie gebruiken ze om hun activiteiten te plannen, passend bij de ontwikkeling en belangstelling van de kinderen.