Plusklas

OBS De Optimist neemt vanaf het schooljaar 2012 – 2013 deel aan het project Plustijd.
Het doel van Plustijd is kinderen in de groepen 5, 6 en 7 van het basisonderwijs de kans te bieden om:

  • (Kleine) leerachterstanden op het gebied van taal, rekenen en begrijpend lezen in te lopen of te verkleinen.
  • Te “leren leren” en het samenwerken te versterken, waardoor de werkhouding en het plezier in het leren positief wordt beïnvloed en de motivatie en zelfvertrouwen worden vergroot.

De ouders worden bij Plustijd ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Het is van belang om het sociale netwerk rondom kinderen zo sterk mogelijk te maken.
Het effect van Plustijd is dat er wordt bijgedragen aan het maken van een goede start op het voortgezet onderwijs, waardoor schooluitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en de kansen op succes worden vergroot.

Plustijd wordt, gedurende een heel schooljaar, aangeboden in de vorm van extra leertijd na schooltijd (binnen de Brede School activiteiten). Per week wordt per school 2 uur extra leertijd aangeboden. De Plustijdgroep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 leerlingen. De groep wordt begeleid door een docent van Studiecentrum Lelystad met aantoonbare ervaring en kwalificaties in de bovenbouw van het basisonderwijs. De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de school. De aanmelding voor Plustijd gebeurt, na overleg met u als ouder(s) door de leerkracht van uw zoon/dochter.