Rots en water

rots-water-logo-002

 

Alle groepen van De Optimist krijgen dit schooljaar een Rots en Water training. Deze training wordt gegeven door juf Christien Mekers en meester Ralf Dikkerboom. Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes om op een goede manier voor zichzelf op te komen en om te gaan met anderen.

Door de sportieve opdrachten leren de kinderen de Rots- en de Waterhouding. Met de Rotshouding leren kinderen om op zichzelf te vertrouwen en een eigen weg te durven kiezen. Dit helpt de kinderen te leren omgaan met pesterijen en groepsdruk. De Rots staat voor zelfvertrouwen, het vormen en delen van je eigen  mening. Je leert stevig te staan en op te komen voor jezelf. Bij de Waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Samen met de coach leert de Waterhouding de kinderen om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s), leerkrachten e.d. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën en die van anderen.