VVE

Sinds 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voor- en Vroegschoolse Educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Het programma begint in de peuterspeelzaal en loopt door in de eerste twee groepen van de basisschool. Zo wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en de kans op een goede schoolloopbaan vergroot.

De Optimist werkt samen met peuterspeelzaal Piraat. De Stichting Kindercentra Lelystad (SKL) beheert de peutergroepen. De samenwerking tussen de peuterspeelzaal en De Optimist is groot. De groepen 1 en 2 en peuterspeelzaal Piraat werken met het erkende VVE programma Kaleidoscoop. Het VVE programma wordt in de kleutergroepen aangevuld met de methode Kleuterplein. 6 keer per jaar is er een peuter/kleuteroverleg waarin de werkwijze op beide locaties wordt besproken en waarin wordt getracht de werkwijze/dagschema zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke doorgaande leerlijn. De thema’s op de peuterspeelzaal en de kleutergroepen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Leerlingen die vanuit de peuterspeelzaal doorstromen naar De Optimist worden overgedragen middels een warme overdracht. Dat betekent dat de leidsters tijdens het overdrachtsgesprek met de leerkrachten de ontwikkeling en informatie over begeleiding en aanpak van het kind bespreken.