Ouder

Op deze pagina vindt u allerlei informatie, die voor u van belang kan zijn.

Onder de kopjes vindt u algemene informatie over het schooljaar, wanneer de vakanties zijn, informatie over ouderbetrokkenheid en de MR.

Verder delen wij alle belangrijke informatie over de school en de groep met u  in SocialSchools.

SocialSchools is een digitaal communicatiemiddel voor ouders.