Ouderbetrokkenheid

Op woensdag 6 maart j.l. was er de Bewustwordingsdag. Dit was de studiedag voor ouders en leerkrachten samen. Vele ouders vonden de weg naar school. In de ochtend gingen de ouders en de leerkrachten apart aan de slag. Om 12:30 uur was er een gezamenlijke lunch. In de middag werd er samengewerkt aan de items die ’s morgens besproken waren. Het was een interessante dag! Foto’s volgen.