Toegankelijk voor alle kinderen

De Optimist is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is gevestigd in het Atolplaza aan de Schor 5 in de ruim opgezette Atolwijk in Lelystad. Doordat wij gevestigd zijn in een M.F.A. kunnen wij gebruik maken van de vele faciliteiten zoals de keuken, crea-ruimte en het podium.

De school telt ongeveer 170 leerlingen die zijn verdeeld over 10 groepen. Naast deze reguliere groepen volgen leerlingen van 3 ½ jaar tot 4 ½ jaar meerdere ochtenden per week onderwijs in de Doorstroomgroep en hebben we een NT2-klas voor leerlingen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

Eruit halen wat erin zit

Iedereen die bij De Optimist betrokken is, draagt er aan bij dat jij leert eigenaar te zijn van je eigen leer- en persoonlijke ontwikkeling. We spreken hoge verwachtingen uit en maken leerdoelen met en voor jou zichtbaar in een inspirerende leeromgeving. Met je medeleerlingen, je ouders en de leerkrachten ontwikkel jij je bij ons steeds door en haal je het beste uit jezelf. Met z’n allen komen we verder!

Iedereen werkt met elkaar samen, leert van en met elkaar. Er is daarom voor jou en de anderen ruimte elkaar op respectvolle wijze te bevragen, je te uiten en elkaar aan te spreken. Nieuwsgierigheid en denken in mogelijkheden zijn altijd uitgangspunt. Op De Optimist zien we je voor wie je bent, waar jouw kwaliteiten, kansen en wensen liggen en leren we je oog te hebben voor anderen en je omgeving. Je wordt voorbereid op een toekomst waarin je zelf je koers kunt bepalen en varen! 

Onze vijf kernwaarden zijn: samenwerken, eigenaarschap, doelgericht, ontwikkeling en betrouwbaar.

VVE

Voor en vroegschoolse educatie (VVE) heeft als doel om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De Optimist werkt samen met peuterspeelzaal Piraat van GO! Kinderopvang om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke doorgaande leerlijn. Leerlingen die vanuit de peuterspeelzaal doorstromen naar De Optimist worden overgedragen middels een warme overdracht. Dat betekent dat de leidsters tijdens het overdrachtsgesprek met de leerkrachten de ontwikkeling en informatie over begeleiding en aanpak van het kind bespreken.

Samen komen we verder