Home

Welkom op de website van de Optimist.

Onze school is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie (M.F.A.) . Doordat wij gevestigd zijn in een M.F.A. kunnen wij gebruik maken van de faciliteiten zoals de keuken, crea-ruimte en het podium. Onze groepen zijn verdeeld over twee etages. De doorstroomgroep en de groepen 1 t/m 4 zijn op de begane grond. De groepen 5 t/m 8 zijn op de eerste verdieping.

Visie van de Optimist

Iedereen die bij De Optimist betrokken is, draagt er aan bij dat jij leert eigenaar te zijn van je eigen leer- en persoonlijke ontwikkeling. We spreken hoge verwachtingen uit en maken leerdoelen met en voor jou zichtbaar in een inspirerende leeromgeving. Nieuwsgierigheid en denken in mogelijkheden zijn altijd uitgangspunt.
Met je medeleerlingen, je ouders en de leerkrachten ontwikkel jij je en haal je het beste uit jezelf. Door samen te werken kom je verder! Je leert van en met elkaar.
Er is voor jou en de anderen ruimte om elkaar op respectvolle wijze te bevragen, je te uiten en elkaar aan te spreken.
Op De Optimist zien we jou voor wie je bent, waar jouw kwaliteiten, kansen en wensen liggen. We leren jou oog te hebben voor anderen en je omgeving.
Je wordt voorbereid op een toekomst waarin je zelf je koers kunt bepalen en varen!