Medezeggenschap

Op De Optimist vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door de mailen naar mr.optimist@stichtingschool.nl

Agenda en notulen

31-05-2021

Downloaden

14-06-2021

Downloaden

29-09-2021

Downloaden

17-11-2021

Downloaden